Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Jankowski

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Studio Tańca Jankowski (zwanej dalej STJ) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. STJ nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.

4. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.

5. Każdy karnet ma datę, po upływie, której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia).

6. Niewykorzystane wejścia mogą być odrabiane na zajęciach z inną dowolną grupą, po warunkiem, że uczestnik ma opłacony (z aktualną datą) karnet.

7. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego kursu, Szkoła Tańca nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.

8. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową o swojej nieobecności w zajęciach.

9. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła Tańca ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić termin zajęć lub je odwołać. Informacja będzie przekazana w recepcji lub dostarczona telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

10. Płatności można dokonać gotówką w recepcji STJ.

11. Wysokość opłat i rabatów za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku STJ

12. Dodatkowo honorujemy karty Multisport Plus, FitProfit, OkSystem. Posiadacze tych kart nie płacą za zajęcia grupowe.

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie szkoły, bez pisemnej zgody właściciela szkoły jest zabronione.

14. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w STJ na własną odpowiedzialność.

15. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

16. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

17. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym przed salą.

18. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca Jankowski wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

19. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca.

20. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

Polityka Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Studio Tańca Jankowski z siedzibą w Łodzi. 
I. Definicje 

1. Administrator - oznacza Studio Tańca Jankowski z siedzibą w Łodzi , który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie varitex.pl 

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookiem 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


© - Zawarte na stronie informacje chronione są prawem autorskim.Bezpłatne zajęcia z kartą Multisport i FitProfit
Bezpłatne zajęcia z kartą Multisport i FitProfit
Bezpłatne zajęcia z kartą OK System
Bezpłatne zajęcia z kartą OK System
Karnet to doskonały pomysł na prezent.
 Karnet to doskonały pomysł na prezent.
Promocja dla pasażerów MPK
Promocja dla pasażerów MPK