Regulamin i polityka prywatności.

Regulamin Szkoły Tańca Jankowski

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Studio Tańca Jankowski (zwanej dalej STJ) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. STJ nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.

4. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.

5. Każdy karnet ma datę, po upływie, której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia).

6. Niewykorzystane wejścia mogą być odrabiane na zajęciach z inną dowolną grupą, po warunkiem, że uczestnik ma opłacony (z aktualną datą) karnet.

7. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć w ramach danego kursu, Szkoła Tańca nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.

8. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową o swojej nieobecności w zajęciach.

9. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła Tańca ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić termin zajęć lub je odwołać. Informacja będzie przekazana w recepcji lub dostarczona telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

10. Płatności można dokonać gotówką w recepcji STJ.

11. Wysokość opłat i rabatów za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku STJ

12. Dodatkowo honorujemy karty Multisport Plus, FitProfit, OkSystem. Posiadacze tych kart nie płacą za zajęcia grupowe.

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie szkoły, bez pisemnej zgody właściciela szkoły jest zabronione.

14. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w STJ na własną odpowiedzialność.

15. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

16. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

17. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu, zmienionym przed salą.

18. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca Jankowski wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

19. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca.

20. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.

 

Polityka Prywatności 


Zgodnie z tzw. RODO, czyli Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie jego artykułem 13 ust. 1 i 2, powinienem powiadomić Cię o Twoich prawach.
Zapoznaj się proszę z nimi poniżej:

1.
Właścicielem Serwisu taniec.lodz.pl (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma Studio Tańca Jankowski – Dariusz Jankowski, NIP: 739-153-42-05
2.
Administratorem Twoich danych osobowych jest (Dariusz Jankowski), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą nazwa firmy (adres wykonywania działalności: Pl. Zwycięstwa 2, Łódź 90-132) zwany dalej „Administratorem”.
3.
Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
a) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem
c) uczestnictwem w szkoleniu lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
d) zakupem produktów Administratora
e) komentowaniem treści zamieszczonych na serwisie za pomocą narzędzi do tego celu przeznaczonych np. system Disqus
4.
W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.
5.
Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6.
W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online)
podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, informatyczne, marketingowe i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi)
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.
Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu bądź wydarzeniu
dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online
móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)
8.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: rodo@taniec.lodz.pl

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO
9.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10.
Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na rodo@taniec.lodz.pl.
 
Pliki cookies

1.
Serwis taniec.lodz.pl i jego subdomeny wykorzystują pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.
2.
Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).
3.
Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
4.
Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
5.
Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
badania statystyk serwisu
rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów


© - Zawarte na stronie informacje chronione są prawem autorskim.Bezpłatne zajęcia z kartą Multisport i FitProfit
Bezpłatne zajęcia z kartą Multisport i FitProfit
Bezpłatne zajęcia z kartą OK System
Bezpłatne zajęcia z kartą OK System
Karnet to doskonały pomysł na prezent.
 Karnet to doskonały pomysł na prezent.
Promocja dla pasażerów MPK
Promocja dla pasażerów MPK